Bằng cách đăng ký tài khoản, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi như sau:


Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi như sau:

Mọi hành vi hack, cheat sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn, và toàn bộ thông tin về website đó sẽ bị xóa trên hệ thống!