Thông tin về các bản cập nhật hệ thống sẽ được thêm ở đây, các bạn chú ý theo dõi nhé ^^

v1.9.1

17/02/2019
- Cập nhật URL hướng dẫn lấy token

v1.9

07/01/2019
Cập nhật phía admin

v1.8

12/2018
Thêm chức vụ đại lý
Chuyển tiền giữa các CTV và đại lý