Bảng giá Like Fanpage (new)

Dịch vụ này có hai mức giá, tương ứng với bảo hành và không bảo hành

Bảng giá không bảo hành

150 VND ~ 1 Like

Bảng giá có bảo hành

200 VND ~ 1 Like
Đến trang tạo đơn hàng